Inschrijven
Vul de gegevens van de ouders en maak hierbij gebruik van onderstaand formulier:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam(*):
Geslacht(*):
Inkomen(*):

Adres(*):
Postcode(*):
Plaats(*):
Geboortedatum(*):
Relatie met kind:
Nationaliteit:
Telefoonnummer privé:
Mobiel nr:
Nood telefoonnummer:
E-mail(*):
Naam rekeninghouder:
IBAN:
BIC:
Factuur via e-mail:
BSN (BurgerServiceNummer):(*):


Beste ouders, verzorgers,

Welkom op het inschrijfformulier van SPL.

Door het invullen van dit formulier meldt u uw kind aan voor de peuterspeelzaal van uw keuze.
Dit formulier bestaat uit twee pagina's. Eerst vult u uw eigen (ouder) gegevens in. De kindgegevens vult u op de volgende pagina in. Hierna geeft u akkoord op de door u ingevulde gegevens. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per mail.

Vult u bij het veld 'inkomen' in of u recht heeft op kinderopvangtoeslag (KOT) of dat u aanspraak wilt maken op subsidie (Subsidie). U kunt op de site van de belastingdienst (www.toeslagen.nl) nagaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Het goed en compleet invullen van dit formulier is van groot belang. Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice: tel. 088 304 304 3 of mail naar klantenservice@splopvang.nl.

Hartelijk dank voor uw inschrijving bij SPL.

Met vriendelijke groet,

SPL